Digitaliseringen slår igenom i skogen

Nästa generation arbetstagare är digital också inom skogsindustrin och den kommer att kräva bra digitala lösningar på arbetsplatserna. Teemu Salmi, ansvarig för it och digitalisering på Stora Enso ser stora möjligheter i alla delar av verksamheten och i alla processer.

Det började med drönare som flög över lagerområden och räknade virke, stock, bräder och annat en pappersfabrik eller en såg behöver. Men i dag har digitaliseringen inom skogsindustrin nått betydligt längre än så, det är något som börjar med inventering av skogsresurserna och slutar i slutprodukterna, till exempel i intelligenta förpackningar.

– Vad digitaliseringen betyder för oss rent ekonomiskt är det ännu för tidigt att säga, vi håller bara på och utvecklar den inom många av våra avdelningar, säger Teemu Salmi som globalt ansvarar för Stora Ensos it-arbete.

Klart är att digitaliseringen håller på att slå igenom hela kedjan och hela organisationen inom Stora Enso. Redan vid inventeringen av skogarna kan man med hjälp av satellitbilder och mallar räkna ut exakt var man ska avverka och vilka träd man ska ta. Digitaliseringen kommer att hjälpa också när träden ska sorteras så att rätt stam hamnar i rätt fabrik. Men riktigt så långt har företaget enligt Salmi inte nått ännu, nu sorteras virket på uppsamlingsplatsen.

Att planera arbetet med hjälp av satellitbilder har varit till stor nytta till exempel i de ryska skogarna som annars är svåra att inventera. Men med hjälp av inköpta bilder har man kunnat se över skogsområdena och planera arbetet så att det gått smidigare än förr.

– Vi har jobbat intensivt i två-tre år och börjar nu komma så långt att vi kan ta steget från experiment till att realisera våra investeringar, säger Salmi.

Stora Enso har redan i några års tid skött lagerinventeringen vid fabrikerna med hjälp av drönare, något som sparar tid, men också är en säkerhetsfråga när ingen fysiskt behöver röra sig på lagerområdet.

Mobilare arbete

Men de riktigt stora förändringarna kommer digitaliseringen att föra med sig inom produktionen och på kontoren.

I en pappersfabrik är det viktigt att processerna kan fortgå utan avbrott och något som orsakar förluster både i tid och i pengar är ett pappersbrott vid ett produktionsband. Nu för Stora Enso in digitaliseringen så att data från maskinerna analyseras fortgående och analysen visar om ett pappersbrott är på väg. Då kan maskinskötaren utan att avbryta produktionen rätta till problemet, ställa om maskinen och förebygga att pappret brister.

I fabrikerna finns också en massa skärmar som övervakas från ett kontrollrum. Salmi berättar att han frågade övervakarna i kontrollrummet hur de kunde hålla koll på så många skärmar på en gång.

– De sade att de lärt sig se vad som är viktigt. Men varför sitta still i ett kontrollrum när man kan säkerställa vad som är viktig information och ta det med sig mobilt? frågar han.

På kontoren och inom administrationen kommer digitaliseringen in när det gäller att ta bort arbetsmoment som upprepas och som nu utförs manuellt. Det kan gälla allt från fakturering till bokning av olika poster i finanssystem.

– Tanken med digitaliseringen är inte att minska antalet arbetstillfällen, vi har inte ens räknat på om sådana försvinner. Det kanske de gör i den form de finns nu, men i och med att vi digitaliserar mera så förändras arbetet och nya arbetsbilder tillkommer.

Det innebär en omfattande utbildning av personalen, att lära sig ett nytt sätt att tänka och att bolaget satsar på att stödja personalen i förändringsprocessen. Men Salmi förutser inga stora problem, den generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden är redan van vid de digitala processerna och nästan kräver att den är integrerad i arbetet.

Slush viktigt

I många av de led Stora Enso nu prövar digitalisering har de små uppstartsföretag som partner. Företagen kommer från flera länder och Salmi har goda erfarenheter av samlingen Slush i Helsingfors där hundratals företag presenterar sina idéer varje höst. Där kommer Stora Enso i år att vara mera närvarande än förr, lovar han.

Även om digitaliseringen fortfarande ligger i sin linda hos Stora Enso så tycker Teemu Salmi att man ändå hunnit längre än många konkurrenter.

– Här har vi en klar struktur och det är tydligt att vi har en organisation som driver frågan. Ledningen här vet att det här är viktigt, säger han.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39