Digitaliseringen har också nackdelar

Det verkar som om de iskalla förespråkarna för det digitala paradiset hade levt isolerade från svaghet, ålderdom och sjukdom.

Bankfolket försvarar digitaliseringen med att all service digitaliseras. Men samhället byggs av människor för människor, utvecklingen är ingen naturkraft utom vår kontroll. Fördelarna med digitaliseringen får inte göra oss blinda för nackdelarna.

Kundägande eller gynnande av en viss butikskedja (S-gruppen) får inte vara en förutsättning för att vi ska få billigare banktjänster. Digitaliseringen kan självklart inte stoppas, men för många (bland annat den ökande andelen äldre) innebär digitaliseringen försämrad livskvalitet. Därför måste den kompletteras med andra lösningar på lika villkor. Att digitaliseringen går fram som en ångvält på flera områden är inget rättfärdigande argument för bankerna. Där den exkluderar, omyndigförklarar och bestraffar ekonomiskt är digitaliseringen en primitiv tillbakagång.

Inom hälso- och sjukvården försämrar den livskvaliteten under mångas sista levnadsår. De ensamma blir allt ensammare. De ivrigaste förespråkarna för digitala tjänster (och robotar i stället för vårdpersonal) har förlorat sin mänskliga inlevelseförmåga. Anhöriga får träda till när kunder som inte klarar av det förutsätts sköta bankernas jobb och betala för "servicen". Också inom äldrevården är det de anhöriga som får kämpa mot byråkrater och "experter" som via digitala formulär "poängsätter" och fattar beslut om människor de aldrig sett. De som inte har anhöriga är skyddslösa. Vi måste kämpa för deras rättigheter som inte kan försvara sig själva.

I skolorna tar man hänsyn till dyslexi och erbjuder elever med olika svårigheter olika former av stöd. Varför förändras inställningen till svårigheter som drabbar oss senare i livet? Det verkar som om de iskalla förespråkarna för det digitala paradiset hade levt isolerade från svaghet, ålderdom och sjukdom. Ingen är hjälplös för nöjes skull. Ett välfärdssamhälle tar hand om sina svagaste och förklarar inte bort problemen med statistik eller ohejdbara trender. Det är skamlöst att argumentera för att de som inte är digitalt rustade ska "skolas" och att de som har sämst råd ska betala mest för bankservicen. Politikerna tiger.

Gunilla Malm Helsingfors

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54