"Digitalisering är ingen övergående trend"

Jag har alltid varit väldigt nyfiken och velat skaffa så mycket kunskap som möjligt, alltid velat förstå mer av världen och hur man kan påverka den med kunskap, säger Claudia Olsson. Bild: Leif Weckström

Framtidsanalytiker, toppchef och teknologistjärna. Allt det här har Claudia Olsson kallats för i svenska medier och i Sverige har hon också utnämnts till Årets unga ledare. På frågan vad hon vill kalla sig själv svarar hon utan att tveka: entreprenör och företagsledare.

Det är fullt hus på Hanken i Helsingfors när Claudia Olsson som en av föredragshållarna på Hanken business forum talar under temat vilka drivkrafter som ligger bakom tillväxt och bakom viljan att lyckas. Är det viljan att påverka samhället, frågas det i inbjudan till forumet. Och på den frågan svarar Claudia entydigt ja.

– Jag har alltid varit engagerad i samhällsfrågor och jag drivs av en vilja att göra skillnad. Jag jobbar bland annat med de här frågorna i flera olika nätverk, säger Claudia.

Claudia Olsson fyllde nyligen 34 år, men har hunnit med mycket. Det är inte bara i Sverige hon fått utmärkelser, i fjol blev hon även utsedd till en av världens unga globala ledare av World Economic Forum som hon nu jobbar genom. Hon är också vd för det egna företaget Exponential och ordförande för språkföretaget Swedish for Professionals. Dessutom reser hon världen runt och föreläser om teknologi och teknisk utveckling.

Viktigt för henne är hur tekniken formar framtiden och vilka krav det ställer på framtidens ledarskap.

– Visst har vi talat om digitalisering länge, men det har hänt väldigt mycket inom digitaliseringen de senaste tio åren. Utvecklingen och tekniken har gjort att vi måste omdefiniera många traditionella branscher som transporter, utbildning eller sjukvård. Men vi måste också omdefiniera sättet vi förhåller oss till våra kolleger och yrkesroller, säger Olsson.

• Satsa på kontinuerligt lärande. Delta i forum, digitala kurser, konferenser och nätverk. Och dela med dig av kunskapen, så att du blir bättre på att analysera och diskutera.

• I och med att världen blir mer globaliserad är det viktigt med internationell exponering. Ta utlandsuppdrag eller använd internationella rotationsprogram för att få det globala tänket.

• Hjälp andra i ditt nätverk. Dela med dig av kunskap, kontakter och nätverk, när du har möjlighet.

Imponerande cv

• Claudia Olsson har läst industriell ekonomi på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och internationell ekonomi på Handelshögskolan.

• Hon har studerat vid Singularity University på Nasas campus i Kalifornien, där några av hennes mentorer hette Larry Page, Ralph Merkle och Buzz Aldrin.

• Hon har också fördjupat sig i robotik i Sydkorea, jobbat som rådgivare åt det svenska utrikesdepartementet, skrivit framtidsrapporter åt Sveriges digitaliseringskommission och arbetat för FN i New York.

• Hon har nyss fyllt 34 år och hon bor på Södermalm i Stockholm.

Se möjligheterna

För henne går vägen till förändring både inom samhälle och inom näringsliv via den nya tekniken. Robotik, automation, artificiell intelligens, bioteknik och blockkedjor är några av de områden hon tror kommer att ha stor påverkan på världen.

– Den digitala tekniken får nu så snabbt genomslag att jag absolut tror att det rör sig om en omfattande global påverkan. Man kan jämföra med industrialiseringen och elektrifieringen. Vi lever i en tid där teknik utvecklas exponentiellt.

Hon understryker att det blir allt viktigare att förstå hur man framöver kan hantera och analysera data och se vilka möjligheter det öppnar upp. Själv ser hon allt fler fördelar med hur den tekniska utvecklingen påverkar oss.

– Vi måste själva se till att förändras och anpassa oss i relation till den tekniska utvecklingen.

Och att den förändringen skulle vara förbehållet yngre generationer tycker Claudia Olsson inte alls. Tvärtom framhåller hon dem hon kallar för talangfulla seniorer i samhället, personer som byggt upp dagens samhälle och gjort det genom kontinuerligt lärande. Det lärandet fortsätter inom digitaliseringen.

Intresset avgör

Det är viktigt att inse att digitaliseringen inte är någon övergående trend, utan att den blir en tongivande faktor i allt fler länder, påpekar Olsson. Hon pekar till exempel på utvecklingen som gått snabbt framåt till exempel i Kina. Också flera afrikanska länder implementerar den absolut senaste tekniken. Avgörande för hur vi i Norden kommer att spela en roll i utvecklingen är intresset och drivet att ta till sig allt det nya, understryker hon.

– Digitaliseringen är något som inte innebär bara teknisk utveckling, den påverkar sociala förhållanden och ekonomier också. Den kan komma att rita om den globala handelskartan och ge en möjlighet att omprioritera handelsförhållanden. De länder som inser potentialen och kan ta tillvara tekniken har klara fördelar.

Många företag har också i allt högre grad insett vikten av att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Bild: Leif Weckström

– Det som händer nu är att näringslivet efterfrågar konkreta lösningar. Man vill veta vad man kan implementera nu, hur man kan anpassa sitt arbetssätt och också se framåt. Det är viktigt att man gör upp en strategisk plan.

Claudia Olssons företag hjälper bland annat bolag att förstå mer kring de digitala trenderna och med att se vilken teknik och vilka lösningar som är mest relevanta. Då ser man också förändringarna på arbetsmarknaden när många av dagens jobb automatiseras eller kompletteras av ny teknik.

Men visst finns det också risker med ett samhälle som ständigt är uppkopplat, medger Olsson. Därför är det viktigt att fästa stor uppmärksamhet vid cybersäkerheten och göra användare medvetna om vikten av datasäkerhet.

Välfärdens avigsida

I Norden, i Sverige och i Finland har flera företag historiskt legat i framkant då det gällt teknisk utveckling. Nokia och Ericsson är exempel på bolag som haft stort globalt genomslag och möjliggjort innovation inom flera industriella områden. En fördel med den nordiska välfärden har varit att den gett möjlighet till innovation och möjlighet att ta risker. Det finns också exempel på stora internationella framgångar under de allra senaste åren, Olsson nämner Spotify, Skype och de arga fåglarnas Rovio.

– Men välfärden och stabiliteten har också inneburit att vi inte är lika vana vid lika snabb och omfattande förändring som den som man till exempel genomgått i Sydkorea och Singapore.

Claudia Olsson hör inte till dem som är oroade över att barn och ungdomar tillbringar mycket tid framför datorer, pekplattor eller med smarttelefoner, så länge det kompletteras eller integreras med fysisk aktivitet. De bör bli medvetna om teknikens möjligheter och lära sig jobba med komplexa tekniska lösningar i ett tidigt skede, anser hon. Det gör de både genom olika dataspel och genom att jobba på olika utbildningsplattformar.

– Samtidigt är jätteviktigt att de unga också är medvetna om vilka risker uppkopplingen innebär, säger hon.

Och påpekar att det inte är något fel på böcker eller på att slå av på takten och ge sig själv möjligheten till reflektion eller analys heller.

Ett av de stora samhällsproblem ungdomar nämner i olika undersökningar i dag är klimatförändringen. Även då det gäller den ser Claudia Olsson att tekniken erbjuder stora möjligheter, speciellt då det gäller uppföljning kring viktiga miljöparametrar. Tekniken ger möjlighet att övervaka sådant som processer och utsläpp i realtid. Detta gör att planeringen blir mer effektiv och att man kan ta vara på resurserna mer långsiktigt.

– Själv försöker jag leva och agera medvetet.

På Hanken slog Claudia Olsson också ett slag för utbildningsprogrammet Decoding X, ett utbildningsprogram som ska hjälpa företagsledare och chefer att förstå den digitala transformationen och att agera därefter. Vårens kurser hålls i Stockholm och i Berlin och Claudia Olsson hoppas på deltagare även från Finland.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning