Digitala tjänster får inte skapa stress

Digitjänster är ett tema i vårdreformen. De har kommit för att stanna, men utvecklingen har varit för snabb, bland annat i fråga om banktjänster och bokningar av vaccinationstider.

Avsikten är att utöka användningen av digitjänster inom vården och äldreomsorgen. I rutinärenden och vid rutinkontroller kan de bespara klienten stressiga mottagningsbesök.

Digitjänster som komplement inom hemvården för att påminna till exempel att det är dags att ta mediciner eller äta lunch kan också vara bra i vissa situationer, men förutsätter att tillräcklig utbildning ges användarna. De får inte skapa stress utan trygghet.

Digitala tjänster får ändå aldrig användas som en första kontakt med vårdpersonal. De kan aldrig ersätta mänsklig service. Helst borde vi införa ett egenläkar- och egenvårdarsystem som skulle underlätta både vårdpersonalens och klienternas liv och skapa trygghet.

Merja Laaksonen, SFP, Sjundeå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning