"Digitala sorgeriter föder en rädslans gemenskap"

TRÖST. – Vid katastrofer öppnar sociala medier för sammanhållning, men tar också fram rädslan för att vad som helst kan ske när som helst, säger Kyrre Kverndokk, som studerat reaktioner i sociala medier efter de terrorattacker som skett efter dådet i Utøya 2011.Bild: Niklas Tallqvist

Virala bilder, slagord och hashtaggar på sociala medier efter terrorattacker kan skapa gemenskap. Men de hjälper också våldsverkare att fullborda sin föreställning och bygger upp en medvetenhet om latent kris, säger kulturvetaren Kyrre Kverndokk.