Digitala klyftor är ofta klassklyftor

"Också i Finland har pandemin inneburit ett digiskutt, men olika rapporter från senare år gör gällande att skillnaderna bland de äldre är stora."

Det är omtumlande att se ens egna föräldrar åldras. Förutom det personliga och känslomässiga får man – eller tvingas man få – nya perspektiv på samhället i stort. Andelen äldre växer och 2030 be...