Digitala hjälpmedel på jobbet blir vanligare

Nio av tio löntagare i Finland utnyttjar digitala tillämpningar i sitt arbete, enligt Statistikcentralen. Särskilt vanligt är utnyttjandet av digitala tillämpningar bland högre tjänstemän. Bild: Peter Parks/Lehtikuva-AFP

Digitala hjälpmedel blir allt vanligare på finländska arbetsplatser och allt fler löntagare använder dem.

Nio av tio löntagare i Finland använder digitala hjälpmedel i sitt arbete, enligt Arbetshälsoinstitutet och Statistikcentralen. Särskilt vanligt är utnyttjandet av digitala tillämpningar bland högre t...