Digitala färdigheter orosmoment för grundskolan

Professor Jouni Välijärvi anser att grundskolan ska ge barn mer än bara ett betyg i handen. Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Barn och ungas digitala färdigheter är ett område där utbildningens jämlikhet behöver förbättras, säger professor Jouni Välijärvi.

Då Grundskoleforumet överräckte sitt reformförslag till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) i Fiskehamnen på torsdagen sparades det inte på ordet jämlikhet.

– Allt som görs inom ramen för den här reformen görs för att förstärka jämlikheten i Finlands skolor, säger Grahn-Laasonen.

Fast det finländska skolsystemet fortfarande är av världsklass kommer strävan efter en jämlik utbildning på vissa områden att försvåras under kommande år, anser professor Jouni Välijärvi från Jyväskylä universitet. Välijärvi, som är ordförande för grundskoleforumets forskar- och expertgrupp, nämner grundfärdigheter i informationsteknik som ett exempel på ett utbildningsområde som behöver förbättras.

– Jag hör fortfarande folk som undrar varför många ungdomar kommer till arbetslivet utan att kunna använda grundläggande digitala verktyg, som att producera text eller använda kalkylprogram. Man kan säga att läs- och skrivkunnighet i dag innefattar också de här grundläggande färdigheterna. Det förväntas av alla som en självklarhet.

En styrka som den finländska grundskolan haft enligt Välijärvi är strävan till en tillräcklig nivå av kunnande för varje elev. Han säger att den uppgiften numera är mycket svårare att uppfylla än vad den var för några decennier sedan.

– Sådana jobb som man klarar sig i med bara ett betyg finns just inte mera. Ett exempel som brukar användas är att det förr gick att tjäna en enkel hacka som springpojke på en byggarbetsplats. Men numera släpps man inte ens in genom porten – sådana jobb finns inte längre, säger Välijärvi

Grundskoleforumets tanke är alltså att barnen inte avslutar grundskolan med endast ett betyg i handen, utan med flera grundläggande färdigheter utöver det.

– Om dessa saker inte är i skick då det börjar bli dags att söka till fortsatta studier eller få foten in i arbetslivet uppstår problem. Det förtär på grundskolans trovärdighet, men framför allt är det en stor risk för den unga, säger Välijärvi, och fortsätter:

– Det här är i min mening en jämlikhetsfråga i allra högsta grad. Att varje barn kan få ett grepp om samhället, genom en jämlik utbildning och en tillräcklig utbildningsnivå, är essentiellt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03