Digitala drömmar i molnet

Bild: Wilfred Hildonen

När använde du internet första gången? Jag minns min första gång som i går.

Vid utrikesdesken på den svenska kvällstidningen Expressen sommaren 1988 kunde jag via telefonmodem koppla upp mig mot databasen Lexis Nexis för att läsa utländska tidningstexter. Dataöverföringen var...