Digital vardag under undantagstillstånd

I kristid känns de sociala medierna som en plats för tröst, mänsklig värme och stöd – också bortom de slutna Whatsapp-grupperna.

Det är märkligt hur snabbt samhällsklimatet skiftas. Det var bara för några veckor sedan som Finland i mångas ögon var ett land där det inte gick att genomföra stora förändringar. Ett land där r...