Diffusa formuleringar ger kryphål

Samiska aktivister protesterade mot ishavsbanan i september i Vuotso. Bild: SPT/Jonne Sippola

Lagom till den samiska nationaldagen den 6 februari väntas Kommunikationsministeriets slutrapport om Ishavsbanan.

I ett knapphändigt meddelande på sin hemsida uppgav ministeriet i veckan att man förhandlat med representanter för Sametinget den 25 januari. Ministeriet uppger att förhandlingarna är en fortsättning...