Dick Harrison: ”Jag har blivit en ofrivillig, men entusiastisk, Finlandsambassadör”

När Lundaprofessorn Dick Harrison växte upp trodde han att alla svenskar kände till Finlands och Sveriges gemensamma historia. Så var det inte, och med sitt intresse och sin kunskap har han blivit något av en Finlandsambassadör. Bild: SPT/Heidi Hakala

År 2018 dominerades av stora händelser: krisen inom Svenska Akademien och den svenska politiken, skogsbränder och nationalistiska rörelser. Dick Harrison – författare, historiker och stor Finlandsvän – analyserar året som gått.

Dick Harrison har gjort Finlands sak till sin. Han har reagerat starkt mot anti-finlandssvenska påhopp och försvarat svenskundervisningen i Finland. Han kritiserade Kirsi Virtanen när hon i sin...