Dialekternas charm

Den svenska som jag talar i dag, efter många år i Finland är en kombination av de grundkunskaper i stockholmska jag fick som ung och finlandssvenska, med en påstrykning av rysk brytning.

Mitt i karantänen besvärjde många ryskspråkiga ute i hela världen tiden genom att recitera Joseph Brodskys Lämna inte ditt rum – en dikt från år 1970 som plötsligt fått en helt ny innebörd i samband m...