Diagnos: kverulansparanoia

Sannfinländarna har tagit avstånd från boken Totuus kiihottaa (ung. Sanningen upphetsar) som Jukka Hankamäki skrev som ett beställningsarbete åt partiets tankesmedja Suomen Perusta. Bild: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Också det nordiska mediefältet har drabbats av högerpopulisternas simulerade smärta, ett knep importerat från den polariserade amerikanska debatten.

Då den egna talangen tryter tillgriper den mediokre spelaren fulknep. Inom fotboll heter otyget filmning. Också inom politiken förekommer simulerade fall eller smärtor i avsikt att locka fram fördelak...