Diabolus in musica – den fula ankungen

Det är en sanning med modifikation att tritonus, djävulsintervallet, skulle ha bannlysts från medeltiden fram till upplysningen. Bild: Wilfred Hildonen

Pandemier är en ständig och naturlig följeslagare till mänskligheten. Tyvärr gäller detsamma desinformation och hönspanik: vår eviga jojo-rörelse mellan konsensus och polarisering.

Årets unika händelse är inte en ny pandemi, utan avsaknaden av allvarliga farsoter sedan Hongkonginfluensan 1968–1969. Trots att viruset skördade 1–4 miljoner globala offer förblev de samhälleliga kon...