Diabetes kan upptäckas med snabbtest i tandläkarstolen

Testet är ett snabbt och lättanvändbart kvantitativt test, ett munsköljningsprov.

Typ-2 diabetes är en folksjukdom som ofta kommer smygande. Symtomen är få i början och hos en stor del individer som har typ-2 diabetes är sjukdomen oupptäckt. Antalet är ännu större hos de som har prediabetes, förstadiet till typ-2 diabetes. Att hitta dessa individer i ett så tidigt skede som möjligt är viktigt, både för den enskilda individen för att förebygga sjukdom och komplikationer, och för samhället genom att minska kostnaderna inom sjukvården.

Ett sätt att identifiera dessa personer är genom samarbete mellan hälsovården och tandvården, vilket är en outnyttjad resurs såväl i Finland som i Sverige. Tandvården kan genom olika åtgärder identifiera personer med risk för ohälsa och remittera patienten vidare till hälsovården för noggrann diagnostisering och förebyggande åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt.

Med hjälp av ett enkelt munsköljningstest kan individer som riskerar att utveckla prediabetes och diabetes upptäckas redan i tandläkarstolen visar en ny finsk-svensk-grekisk studie som publicerades i journalen Diagnostics i oktober 2019.

Testet är ett snabbt och lättanvändbart kvantitativt test, ett munsköljningsprov, som analyserar aktivitetsnivån av proteasenzymet, aMMP-8, i patienternas saliv. Med endast tre droppar av provet kan man på fem minuter kvantitativt bedöma behovet av förebyggande tandvård för att förebygga fortskridande tandköttsinflammation det vill säga parodontit, som leder till tandlossning.

Om patienter har kontinuerligt förhöjda proteasenzymnivåer leder det till parodontit, vilket är den vanligaste förekommande inflammationssjukdomen i världen

Proteasenzymtestet kan även utnyttjas vid screening av prediabetes och diabetes, eftersom parodontit och diabetes är starkt kopplade till varandra (Diagnostics 2019).

Vid parodontit är inte bara mängden av salivets proteasenzymvärden förhöjda utan även vid prediabetes eller diabetes, oavsett om det är typ 1- eller typ 2-diabetes, berättar forskare från studien.

Med hjälp av ett enkelt munsköljningstest, som påvisar nivåerna av det aktiva enzymet i saliven kan således de tätt sammankopplade sjukdomarna parodontit och diabetes effektivt påvisas redan i tandläkarstolen.

Det flesta vuxna går till hälsovårdscentralen eller till läkarmottagningen ganska oregelbundet, men till tandläkaren går nästan alla regelbundet årligen.

Munsköljningstestet, som liknar och fungerar som apotekets vardagliga graviditetstest, upptäcker nio av tio patienter med risk för parodontit och åtta av tio patienter med risk för prediabetes eller diabetes. Nu skall detta test utvärderas i större studier i Helsingfors, Stockholm och Thessaloniki.

Fördelen för patienten med en tillräckligt tidig mätning av nivåerna av aMMP-8 är att man preventivt kan påbörja terapeutiska odontologiska och medicinska åtgärder innan permanenta vävnadsskador har uppkommit hos patienten. Med testet kan behovet av terapeutisk behandling identifieras i ett skede då sjukdomen ännu inte brutit ut.

Efter parodontologisk vård är testet även ett ypperligt instrument för att undersöka effekten av vårdens inverkan på patienten eftersom aMMP-8-nivåerna sjunker hos en frisk individ.

Forskare påpekar att det finns stora hälso- och ekonomiska vinster med att införa billiga och rutinmässiga prediabetes/diabetes-screeningar redan i tandläkarstolen både för patienten och för samhället.

Patricia Stoor, medicine doktor, odontologie licentiat, docent, ledande överläkare, HYKSin Oy, specialistläkare, mun- och käkkirurgiska kliniken, HUS, Anders Lindunger, odontologie licentiat, klinikchef, förändringsledare, Folktandvården, Region Stockholm, Sverige, Katri Harcke, diabetessköterska, vårdutvecklingsledare, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm, Sverige, Timo Sorsa, odontologie doktor, professor, övertandläkare, HUS, specialisttandläkare, parodontologi, Helsingfors universitet och HUS, Odontologiska institutet, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning