Vårdfacken säger ja till medlingsbudet – massuppsägningar avblåsta

Den utdragna tvisten om vårdpersonalens löner är löst. Vårdfacken säger att avtalet är bättre än vad de har krävt. 

Slutet på lång konflikt i vårdbranschen. Parterna sade ja på Riksförlikningsmannens byrå på måndagen.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
03.10.2022 18:16 UPPDATERAD 03.10.2022 21:47
Vårdfacken Tehy och Super godkänner medlingsbudet i vårdtvisten. Det gör också arbetsgivarparten Kommunarbetsgivarna.
– Det är en stor lättnad, säger riksförlikningsmannen Anu Sajavaara.
Riksförlikningsmannen gav ett medlingsbud på söndagen som parterna tog ställning till på måndagskvällen.
I överenskommelsen ingår en bonus på 600 euro för vårdpersonal som arbetade under den svåraste tiden av coronapandemin, framför allt de som jobbade direkt med coronapatienter. 
Harmoniseringen av lönerna i välfärdsområdena är också en del av avtalet.
– Harmoniseringen är en central del av överenskommelsen, säger Kommunarbetsgivarnas vd Markku Jalonen
Parterna har kommit överens om enligt vilken tidtabell den lagstadgade löneharmoniseringen sker. 
Enligt vårdfacken stiger lönerna för anställda inom social- och hälsovården i snitt med 17,3 procent på fem år, av vilket 15,3 procent är under de tre första åren.
– Det är dubbelt mer än resten av kommunbranschen, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy.
Arbetsgivarparten räknar med löneförhöjningar på i snitt 13 procent åren 2022–2025 för anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. 
Det nya avtalet berör 180 000 anställda.
På måndagskvällen råder det inte klarhet om varför parterna räknar olika på avtalets utfall. Det kan ha att göra med löneharmoniseringen i välfärdsområdena, som är lagstadgad och som parterna inte avtalat om, men som hur som helst höjer lönerna. 
Vårdfacken sade nej till kommunbranschens nya kollektivavtal och löneprogram i juni. Det avtalet gav resten av kommunbranschen lönehöjningar enligt den allmänna nivån med årliga löneförhöjningar på kring två procent, och dessutom 5 procent över den allmänna linjen under fem års tid. Enligt Kommunarbetsgivarna stiger lönekostnaderna med 8,8 procent på tre år till följd av avtalet som godkändes i juni.
Enligt Silja Paavola, ordförande för Super, är det nya avtalet bättre än vårdfackens krav i våras.  
Andra fack i kommunbranschen har tidigare hotat med att ställa nya lönekrav om vårdpersonalen får klart bättre villkor i sitt avtal.
På måndagskvällen meddelar flera fackförbund som representerar offentligt anställda att de kommer att granska om vårdpersonalens avtal ger anledning till nya krav.
Vårdfacken hotade med massuppsägningar om deras krav inte skulle vinna gehör. Under hösten har de utlyst flera strejkvarsel. Regeringen har flyttat fram strejkerna, och i vissa fall har domstolar stoppat dem. Riksdagen har också godkänt en lag som skulle tvinga vårdpersonal i arbete under en strejk, med hänvisning till patientsäkerheten.  

ANDRA LÄSER