Henriksson vill rucka på intagningen till högskolorna

Systemet med förstagångskvoter och poängsättningen för antagningen till universiteten borde ses över, anser Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson<b> </b>vill ha ett antagningssystem som gynnar en bredare palett av skolämnen.
Tim Johansson
30.04.2022 14:44 UPPDATERAD 30.04.2022 15:51
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) vill ändra på antagningen till högskolorna.
"Det är bra att universiteten nu beslutat att de ska se över poängmodellen nästa år. Jag efterfrågar ett mer fungerande poängsystem där poängen fördelas mer jämlikt. Även i framtidens Finland behövs kunskaper inom många olika områden", säger Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.
Henriksson påpekar att de som väljer språk i studentexamen blivit färre. Bara en bråkdel av abiturienterna väljer att skriva exempelvis tyska eller franska, och de som skriver finska eller svenska har också blivit färre.
Realämnen som fysik, kemi, biologi och historia är vinnare på utvecklingen, liksom matematik.
Henriksson vill också se över systemet med förstagångskvoter, som gynnar dem som ansöker om en studieplats första gången. Enligt Henriksson leder det här till att "unga inte vågar ta emot en studieplats, om de inte är helt säkra på att det är just den banan de vill välja".

ANDRA LÄSER