Nu ska det svenska Finland synas på Wikipedia – fonderna satsar stora belopp

Inom ramen för Projekt Fredrika ska Wikipedia matas med artiklar om personer, orter och fenomen som är viktiga för det svenska i Finland.

Det svenska i Finland ska bli synligare på Wikipedia
Webbencyklopedin Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Ändå finns där stora luckor i informationen om det svenska i Finland.
Det menar den nygrundade föreningen Projekt Fredrika, som nu beviljats bidrag på sammanlagt 100 000 euro för att åtgärda saken. För bidragen står Svenska kulturfonden (50 000 euro), Konstsamfundet (30 000 euro) och Svenska folkskolans vänner (20 000 euro).
– Vi vill att det svenska i Finland syns tydligare här – både på svenska och på andra språk, säger Lina Winqvist som är innehållschef för Projekt Fredrika i ett pressmeddelande.
Enligt henne borde det på Wikipedia finnas fler artiklar om personer, orter och fenomen som är viktiga för det svenska i Finland. Dessutom borde den information som i nuläget finns på Wikipedia granskas.
Ett viktigt led i projektet är att skapa verktyg och modeller för att underlätta uppdateringen och kompletteringen av information.
– Genom att använda en robot, Fredrikas Lupp, har vi redan editerat flera tusen Wikipedia-artiklar maskinellt. En annan viktig del av vårt projekt är att uppmuntra finlandssvenska föreningar, organisationer och eldsjälar att bidra till innehållet om Svenskfinland på Wikipedia, säger Kaj Arnö som är styrelseordförande för Projekt Fredrika.

Är det alltid entydigt vad som är "korrekt information" om det svenska i Finland eller kan det uppstå någon form av politisk bias genom finansieringen?

– Ingenting i världen är helt entydigt. Det fina med Wikipedia är att de lyckas beskriva till exempel konflikten i Mellanöstern genom det de kallar "neutral point of view", alltså möjligheten att belägga konkurrerande uppfattningar i en artikel, säger Arnö.
– Vi har fått exakt noll vägledning av finansiärerna utan bemödar oss om att bli sedda som goda aktörer inom Wikipediavärlden.
Också Winqvist, som har journalistbakgrund, betonar vikten av redaktionell integritet. Hon konstaterar också att Wikipedia är en självreglerande gemenskap.
– Det finns någon som kollar att du till exempel inte skriver om något där du själv har en personlig koppling.

Demokratisk plattform

I pressmeddelandet understryker fondcheferna Sören Lillkung (Svenska Kulturfonden) och Johan Aura (SFV) att Wikipedia är en demokratisk plattform som bygger på att användarna tar ett kollektivt ansvar för informationen, men att man här sett behov av en insats.
– Genom projektet garanteras tillgången till bättre källmaterial på nätet och på sikt ökar det kunskapen om det svenska i Finland, säger Aura.

ANDRA LÄSER