Soldatgossen eller Det kallas för hjältedöd

Ingen visste hur morbror Ragnar stupat. Hans sex syskon hade olika berättelser.

En soldattjänsteman under krigstid 1939–44. I förgrunden syns olika slags bomber och granater.
15.05.2022 05:50
“Han gick ut ur korsun efter tobak, och träffades av en granat.”
Sanningen kom fram 60 år senare. Ragnars fru hade, likt många krigsänkor, flyttat till Sverige och gift sig med en bonde. Med sig tog hon deras son Rauni, som hade fötts när vinterkriget började. Ragnar hade träffat honom bara under korta permissioner, men han bar med sig ett foto i sin ränsel.
När Raunis mamma dog hittade Rauni ett brev på finska som han aldrig sett bland hennes papper. Jag grät när jag översatte det för min kusin.

ANDRA LÄSER