Sex brobyggen på gång i Pargas – flaskhalsarnas årtionde att vänta

Upp till 14 000 bilar per dag på Skärgårdsvägen mot Pargas, Nagu och Korpo kommer att drabbas av massiva väg- och brobyggen. På väg 180 kan det bli flaskhalsarnas årtionde.

Håkan Rosenqvist oroar sig för att familjeföretagets tunga fordon i Kirjala ska drabbas av att den 60 år gamla Rävsundsbron ska få viktbegränsningar.
Jan-Erik Andelin
22.01.2022 05:00 UPPDATERAD 25.01.2022 23:07
Kustöbron är bara 79 meter lång där den åboländska Skärgårdsvägen börjar strax efter Sankt Karins centrum. Efter bron leder den sedan upp för den branta backen i Ämboda (Empo) och vidare ut mot skärgården. Bron över det friskt strömmande sundet är den enda fasta landförbindelsen mot hela Åbolands södra skärgård.
– Omkring 11 000 bilar kör på Skärgårdsvägen vintertid, om somrarna upp till 14 000, säger Janne Wikström, projektchef vid Trafikledsverket.
En liten 79 meters brostump från fastlandet till Kustö är omärkligt den enda landförbindelsen från skärgården in mot Åbo.
Det är han som håller i de tyngsta projekten av totalt sex broar kring Pargas som ska byggas, renoveras eller rivas och helt ersättas med nya. År 2023 kör de flesta brobyggena i gång. De kommer att beröra trafiken till industri, skärgård och sommarstugor under stora delar av det som är kvar av årtiondet.
Störst och massivast blir den 675 meter långa bro som ska ersätta den gamla Rävsundsbron som kommer efter Kustöbron vidare ut över till Kirjalaön. Den nya bron blir en snedkabelbro med två över 70 meter höga pyloner och uppges vara det största brobygget i Finland på närmare 30 år.
Den gamla bron, som är mindre än 300 meter lång, invigdes som Pargasbornas julklapp i december 1963. Då var också den på sin tid Finlands längsta hängbro. Den ersatte det sista färjpasset mellan Åbo och Pargas. Nu är den i dåligt skick.
– Den har nått slutet. Den går inte längre att reparera ekonomiskt, säger Janne Wikström.
Nya Rävsundsbron blir ett av Finlands största och mest utmanande broprojekt på 30 år. Den beräknas stå klar 2027. Bilden är en projektbild.
För reparationer av hängkablarna har Rävsundsbron de senaste åren haft både hastighetsbegränsningar och krav på att tyngre fordon inte får köra för nära varandra på bron.
– Som tur är där ännu inga viktbegränsningar, säger långtradarföretagaren Håkan Rosenqvist som har sin bas med familjeföretaget alldeles intill det södra brofästet på Kirjalasidan.

Korroderande livlinor till skärgården

I vägbranschen har man redan hunnit spekulera i att en stor del av landets tillgång på cement från Nordkalks gruva i Pargas stryps redan om en av broarna in mot Åbo till sist inte klarar av tunga transporter.
Samtidigt med brobyggena ska också en mängd andra väganslutningar och lättrafikleder byggas om, ofta på anslutande sträckor om flera kilometer utmed den livligt trafikerade Skärgårdsvägen.
– Många har spjärnat emot, särskilt bland sommargästerna. Uppfarterna till den nya vägen blir brantare, säger Marina Eskolin som sedan 90-talet bor alldeles intill bron.
Rävsundet återställs längs stränderna en vattenväg som gick här för historiskt länge sedan. Marina Eskolin bor intill sundet och den nya bron.
Å andra sidan kommer Rävsundet som vattendrag att också historiskt återställas när den nya bron invigs. Därefter ska inte bara den gamla bron rivas, utan också dess flera hundra meter långa "tass" – det gamla färjfästet – som sticker ut i sundet schaktas bort. Den har enligt ortsborna förslammat sundet.
När den nya bron framåt 2027 beräknas vara klar väntas också en snabbare led från brons norra ända in mot Åbo vara klar.
Skärgårdsvägen ska få en ny västligare sträckning över Kustö, i närheten av radiomasten och via en ny bro över till Auvaisberg. Där knyter den nya förbindelsen an till väg 110 i Piispanristi och till Helsingfors motorväg via rampen i Kurkela. Det kommer också att skyltas som den nya huvudleden mot Pargas och skärgården.

Brobygge utan avlastning

En plötslig motgång är att den gamla, korta Kustöbron från 1958 längre bort över Kustösundet har börjat ge vika innan den nya bron ens fått finansiering. Stödbjälkar under bron är sneda och NTM-centralen har låtit lägga sensorer i konstruktionerna för att se om bron rör på sig ännu mera.
– Det troliga är att allt har förskjutit sig redan ganska snart efter att bron byggdes, tror broingenjör Jussi Luokkakallio från infraföretaget Sitowise som ansvarar för det nya brobygget.
Ursprungligen hade staten hoppats att den nya Auvaisbergsbron längre västerut skulle ha varit klar innan Kustö lilla stump till bro skulle behöva repareras.
Bron från 1958 har sannolikt börjat ge vika redan tidigt efter att den byggdes. Tunga transporter in från Pargasgruvan och annan industri är helt beroende av Kustöbron.
– Nu ser det ut som om vi skulle vara tvungna att ersätta den bron först, säger projektchef Matti Kiljunen från Egentliga Finlands NTM-central.
Nu finns risken att brobygget, med en tillfällig provisorisk bro med låg hastighetsbegränsning under minst tre månader år 2023 blir en betydande flaskhals genast i början av Skärgårdsvägen.
Också längre ut mot Pargas kommer ett annat massivt brobygge. Också den höga Hessundsbron, vars äldsta delar är från 1930-talet, ska ersättas med en helt ny bro, också den öster om den gamla. Också här ska anslutande vägar och lättrafikleder läggas om.
Söder om Pargas, fast inte längre vid Skärgårdsvägen, byggs också Lillholmsbron i Skräbböle om för tillfället. Här kör ett tusental fordon dagligen till och från Pargas sydöstra skärgård, Tervsund och Attu. Här kommer den låga klaffbron från 1980-talet, som under småbåtssäsongen öppnas över 3 000 gånger, att ersättas av en ny.
Den nya Lillholmsbron går också att öppna, men får i stängt läge också en rejäl ny frihöjd om sex meter så att motorbåtar och mindre båttrafik kommer under den.

Centrumutvecklare vill också ha ny bro

Skärgårdsvägen går också mitt genom själva Pargas centrum över Sundet, med en liten obemärkt bro. Här skulle den lokala föreningen Pro Kyrksundet gärna höja bron som nu har en frihöjd på mindre än två meter, i en liten båtlucka.
– Här har varit tal om att bygga en rondell, också för den nya småindustrin här. Då tycker vi att man samtidigt kunde höja bron, säger Folke Pahlman som är aktiv i föreningen Pro Kyrksundet.
På det sättet hoppas föreningen kunna öppna en livlig småbåtsled från Åbohållet ut mot Kyrkfjärden söder om Pargas och skapa mer liv och rörelse mitt i stadens centrum, Malmen.
Också det blir i så fall ytterligare ett i raden av vägbyggen på den 75 kilometer långa Skärgårdsvägen, som har sin ändpunkt i Korpo kyrkby.
I centrum av Pargas önskar också Folke Pahlman och hans förening att de små broarna ska förnyas. Genom det här hålet kommer man med båt mot Erstan och Åbo.
- - -…
Uppdaterat, tisdag kl. 23.00; rätt höjd på Sundsbron i Pargas.

ANDRA LÄSER