Alternativ till alkoholistvården

Ju mera man kan pruta på sin stolthet och sitt "rykte", desto lättare är det att komma i gång med tillfriskningen.

Tusen tack till Niclas Lönnqvist för artikeln i HBL 20.8 om Christer Schoultz, nykter alkoholist.
Till allt detta vill jag tillägga, att det också finns gratis alternativ till vården av alkoholister och narkomaner, samt stöd för de närstående.
Dessa självhjälpsgrupper är Anonyma alkoholister (AA), Anonyma narkomaner (NA), Anonyma närstående (Al-anon) och Alkoholisters vuxna barn (AAL). Det enda som krävs för att bli medlem är den egna viljan att ta emot hjälp. Alkoholismen är en livsfarlig sjukdom. Mycket få alkoholister klarar av att leva nyktra utan utomstående hjälp.
I dessa grupper är det inte fråga om religion, var och en är helt fri att tro på vad den vill. Den som klarat av att nyktra till förstår att det finns någon kraft större än hen själv, som kommit till hjälp. Den egna gruppen kan vara ett exempel på denna hjälp.
Av den drabbade krävs i dessa grupper ingenting – utom att vara nykter. En viss ödmjukhet som attityd kan dock vara bra att ha "i bagaget".
Ju mera man kan pruta på sin stolthet och sitt "rykte", desto lättare är det att komma i gång med tillfriskningen.
Kontaktuppgifter till självhjälpsgrupperna finns på nätet.

Christer Österberg

Helsingfors

ANDRA LÄSER