Domstol ger grönt ljus: Svenska barn får heta Ford, J och Prins

Nu får svenska föräldrar fler namn att välja mellan. Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige sätter ner foten och godkänner Ford, J och Prins som förnamn.

Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har godkänt tre namn som förnamn.
05.12.2019 21:17 UPPDATERAD 05.12.2019 21:18
Domstolen har prövat tre fall där Skatteverket i Sverige nekat föräldrarna att namnge sina söner som de ville. Skatteverket ansåg att förnamnen var olämpliga. Den nya namnlagen som trädde i kraft 2017 ger myndigheten större rätt att neka namn.
Pojkarnas föräldrar överklagade avslagen och efter domar i förvaltningsrätten och kammarrätten har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan. Inget av de tre namnen anses som olämpliga.
Men i fallen med J och Prins var domstolen inte enig i sin bedömning. Två av de fem justitieråden var skiljaktiga och ansåg att namnen är olämpliga som förnamn.

ANDRA LÄSER