Golgata i fokus på långfredagen

I dag firar kristna världen över långfredag. Långfredagens bibeltexter följer händelserna på Golgata ända från korsfästelsen fram till Jesu död.

14.04.2017 11:31
Gudstjänsterna i de lutherska kyrkorna i Finland är avskalade och förrättas utan nattvard. Den liturgiska färgen är svart och altarljusen är släckta eller finns inte. Psalmer sjungs, men orgeln spelas inte.
Finlands ortodoxa kyrka firar stora fredagen – som de ortodoxa kallar dagen – samtidigt med den lutherska kyrkan. I år sammanfaller också den grekiska och den ryska ortodoxa kyrkans påskfirande med det västliga påskfirandet.
I Helsingfors centrum ordnas i kväll den traditionella Via Crucis-vandringen. Skådespelaren Maria Ylipää spelar Jesus. Via Crucis-tåget som startar klockan 21.30 orsakar ändrade trafikarrangemang i centrum.

ANDRA LÄSER