Kårkullastyrelsen har nu tagit sitt ansvar

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt har underlåtit att föra ärenden till styrelsen som hör till styrelsens mandat att ta ställning till och i stället fattat tjänstemannabeslut i dessa ärenden.

Marica Saloranta skriver om Kårkulla (HBL Debatt 12.11) att hon inte förstår vad ”ledningen” betyder.
Kårkulla samkommun har en ledningsgrupp och den leds av samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt. Hennes arbetsgivare är styrelsen, när det i detta sammanhang talas om ledningen är det alltså Ulfstedt som avses.
Jag undrar hur det är möjligt att en pensionär, som på grund av ärendets icke-offentliga karaktär inte kan veta så mycket om vad händer i Kårkulla samkommun, ändå tycks vara så medveten om vem som har gjort fel och vem inte. Saken är att Saloranta är Ulfstedts mamma och då kan man väl anta att denna berättar allt vad som händer i Kårkulla samkommun åt sin mamma trots ärendets hittills icke-offentliga karaktär. Som pensionerad ledande tjänsteman torde ju dessutom Saloranta vara medveten om de jävsregler som gäller för tjänstemän och nära släktingar och därför hade det varit klädsamt om Saloranta nämnt om dessa omständigheter i sin insändare.
Den del av insändaren där Saloranta påstår ”att personalen gömmer sig och inte sätter ut namnen” förstår jag mycket väl. Om namnet syns är man stämplad och efter det har man det inte lätt på sitt arbete.
I insändaren nämns också att styrelsen inte tar sitt ansvar och att Ulfstedt inte har gjort något fel, utan att det är fråga om en ”klappjakt”.
Styrelsen har nu tagit det ansvar som den borde ha tagit redan för länge sedan. Samkommunsdirektör Ulfstedt har underlåtit att föra ärenden till styrelsen som hör till styrelsens mandat att ta ställning till och i stället fattat tjänstemannabeslut i dessa ärenden.
Dessa ärenden kan i detta skede inte diskuteras i pressen, men när fullmäktige behandlat ärendena blir de offentliga.

Kjell Grönqvist,

styrelsemedlem, Kårkulla samkommun, Sibbo

ANDRA LÄSER