Staten överväger att börsnotera sprittillverkaren Altia

Regeringen överväger att notera alkoholdrycksbolaget Altia på Helsingforsbörsen. Staten skulle behålla minst en tredjedel av bolaget efter introducering. I dag är Altia helt statsägt.

Koskenkorva är Altias viktigaste exportvarumärke. Drycken säljs i cirka 30 länder.
Staten uppger att det är viktigt att bolagets ägare skulle vara anställda, privatpersoner, det breda avtalsodlarnätverket och andra inhemska samarbetsnätverk.
– Statsägaren ska erbjuda sina bolag naturliga utvecklingsstigar för att stödja företagens tillväxt. Riksdagen har gett sitt godkänna till att minska statens andel i Altia. Det är viktigt att bolaget får en möjligast bred inhemsk ägarbas, säger näringsminister Mika Lintilä (C) som även ansvarar för statens ägarstyrning.
Altias viktigaste exportbrand Koskenkorva Vodka säljs redan i cirka 30 länder. I augusti meddelade Altia att Koskenkorva även ska lanseras på den amerikanska marknaden.
En försäljning av Altia har diskuterats länge. Altias ledning har flera gånger uppgett att bolagets lönsamhet måste förbli god för att möjligheterna till nya ägararrangemang ska kunna hållas öppna.
Utredningen om en möjlig börsnotering blir klar under första hälften av 2018. Utredningen genomförs av ägarstyrningsavdelningen vid statsrådets kansli.

ANDRA LÄSER