Staden ska betala böckerna, säger politikerna

Politikerna i Helsingfors är överens om att inte vara överens om kostnader. Men det blev ja till avgiftsfria skolböcker.

Vem ska betala för böckerna i Helsingforsskolorna? Och genom vilka stöd? Politikerna har olika åsikter.
– Nitton miljoner euro som borde hittas någonstans. Att påstå något annat är populism, säger högerfalangen i stadsfullmäktige.
– Struntprat, det handlar inte om en prislapp i en stad som för övrigt är rik, säger vänstern.
Diskussionen om vad allt staden ska betala för skolungdomar delar fullmäktige i minst två läger. Det blev klart när politikerna i främst SDP och Samlingspartiet levererade åsikter om utbildningen.
– Vi talar nu om framtiden, säger Pilvi Torsti (SDP) och Paavo Arhinmäki (VF).
– Men tjänstemännen säger ju att förslaget kostar staden 19 miljoner euro. Var ska de pengarna hittas?, undrar till exempel Ted Apter och Daniel Sazonov.
SDP föreslår i en gruppmotion att staden med början i den nya ekonomiska planen ska uppta ett anslag avsett att täcka kostnaderna för läroböcker, för andra läromedel och för arbetsredskap och -material som helsingforsiska studerande behöver. Förslaget gäller gymnasiestudier eller studier för en yrkesinriktad grundexamen i läroinrättningar med Helsingfors, staten eller privata som huvudman.
Tidigare har Fostrans- och utbildningsnämnden understött avgiftsfria läromedel och arbetsredskap på andra stadiet och föreslagit att detta mål ska eftersträvas och beaktas vid de kommande budgetförhandlingarna.
Den heta debatten om kostnader, framtiden och olika partiers tolkning av vad som egentligen sägs i beslutsunderlaget pågick i ett par timmar.
– Ingen avslutar studierna därför att pengar saknas, säger Dani Niskanen.
– Det stämmer inte. Enligt utredningar är det ju en femtedel som avbryter, säger Anna Vuorjoki (VF).
– Jag menar att vi har många olika stödformer och lyckas man inte söka dem måste informationen om stöden bättras, säger Dani Niskanen.
– Det kan inte vara meningen att folk ska söka utkomststöd för att skaffa skolböcker, säger Ville Jalovaara.
Samlingspartiets motförslag är undertecknat av gruppordförande Risto Rautava. Samlingspartiet vill ha ny beredning.
– I framtiden talar vi inte om fysiska böcker utan om material som ändå är på utbildningens framtid och den ska vi förbereda oss på, påminner De grönas gruppordförande Otso Kivekäs.
– Staden koncentrerar sig på dem som behöver ekonomiskt stöd i sina studier. Men staden köper inte böcker, säger Risto Rautava.
Enligt Rautava och Samlingspartiet motsvarar SDP-motionens prislapp fem gymnasiers årsbudget.
– Genomslaget skulle bli betydligt bättre om grundfinansieringen stärktes, säger han i gruppens motförslag.
Vänsterns Mai Kivelä var en av dem som påminde att Helsingfors stad gjorde över 480 miljoner euros vinst i fjol.
– Syftet är med SDP:s motion är gott men är det Helsingfors som ska visa på den nationella vägen? Här är jag skeptisk, säger Marcus Rantala (SFP), som stöder återremiss.
Vid 20-tiden på onsdagskvällen hade ämnet avgiftsfria skolböcker framkallat 89 inlägg och många fick dessutom svar. Vid 21.30 röstade fullmäktige om ny beredning, det vill säga Risto Rautavas motförslag. Det blev nej med siffrorna 48 mot 32.
SDP:s förslag om fortsatta förhandlingar och utredningar med målet att staden står för skolböckerna godkändes. Stadsfullmäktige säger ja.

Tjänstemännens svar

Om Helsingfors stad bereder sig på att bekosta en avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla helsingforsiska ungdomar och alla ungdomar som studerar i Helsingfors blir kostnaderna 19,4 miljoner euro om året.
Dessutom skulle en sådan lösning sannolikt i fortsättningen locka allt fler studerande till Helsingfors, vilket skulle leda till att kostnaderna för utbildningen på andra stadiet ytterligare ökar.
Styrelsen stöder avgiftsfria läromedel och arbetsredskap på andra stadiet. Bäst genomförs detta i hela landet med lagbestämmelser.
Oberoende av statens åtgärder börjar Helsingfors främja avgiftsfrihet.
De första åtgärderna för att nå målet vidtas under läsåret 2019-2020.

ANDRA LÄSER