Sandvikstorgets uteservering uteblir

Sandvikstorget i Helsingfors blir inte den jättelika uteservering som Helsingfors stad hade tänkt sig inför sommaren.

Helsingfors stads satsning på uteserveringar på Kaserntorget och Senatstorget var omtyckt under coronapandemin.
Helsingfors stad meddelar i ett pressmeddelande på torsdagen att stadens dotterbolag Helsingfors stadslokaler har utrett möjligheterna att förvandla Sandvikstorget till en jättestor gemensam uteservering för krögare under sommaren. Men staden har inte lyckats hitta en operatör för uteserveringen, eller en fungerande modell för ansvarsfördelningen och kostnaderna för planerna, skriver man i pressmeddelandet.
En förlaga till hurdan en gemensam uteservering kan se ut är uteserveringarna som staden upprättade på Senatstorget och Kaserntorget under coronapandemin 2020 och 2021.
Peggy Bauer, vd för stadens dotterbolag Helsingfors stadslokaler, säger i pressmeddelandet att det var ett undantag att staden hade den pådrivande rollen för uteserveringarna under pandemin, och att man nu har velat flytta över ansvaret och verksamheten för uteserveringarna till hugade företag i stället.
I pressmeddelandet skriver man att några av de utmaningar som staden stötte på i sin planering var att torgen kan ha en besvärlig infrastruktur när det gäller tillgång till vatten och avlopp, eltillförsel och toaletter. Bauer hoppas därför att uteserveringar kunde planeras på samma plats för fem år i taget i framtiden.

Mindre uteserveringar finns

HBL har tidigare rapporterat om att sex uteserveringar öppnar i maj på Tölö torg. Helsingfors stad har gett tillstånd åt Mamma Rosa, Café Tin Tin Tango, B5 Black, Cafe Tiina, Relove och Green Hippo att servera kunder på torget i sommar.
Bauer säger också i pressmeddelandet att närliggande krögare kommer ha uteserveringar på Salutorget intill Havis Amanda under sommaren. Även på Sandvikstorget kommer det eventuellt finnas uteserveringar, om än i mindre skala än man hade tänkt sig.
På grund av evenemang som arrangeras på Senatstorget under sommaren, och byggandet av Skyddspolisens nya hus på Fabiansgatan pågår i närheten av Kaserntorget, kommer det inte vara aktuellt med uteserveringar på torgen i år.
Däremot meddelade staden på torsdagen att arbetet med de så kallade sommargatorna i Gardesstaden inleds måndagen den 10 maj. Sommargatorna på Kaserngatan, Lilla Robertsgatan och Högbergsgatan är öppna från den 3 juni till den 31 augusti. På sommargatorna blir det mer plats än vanligt för uteserveringar, fotgängare och cyklister.

ANDRA LÄSER