Centern tycker Helsingfors borde ge mer pengar för positiv diskriminering

Flera miljoner euro borde läggas på att minska ojämlikheten bland skolor och daghem, tycker Centern i Helsingfors.

Eeva Kärkkäinen (C) var orolig över läget i Helsingfors daghem och skolor.
25.11.2021 17:06
När lokalpolitikerna på onsdagskvällen skulle diskutera hur Helsingfors använder sina pengar nästa år var energinivån låg. Många läste sina anföranden innantill och det var tydligt att de flesta sparade på krutet till den eldfängda debatten om Sörnästunneln. Senare under kvällen blev det grönt ljus för tunneln.
Dock valde Centerns suppleant Eeva Kärkkäinen att kritisera borgmästare Juhana Vartiainens (Saml) beslut att inte presentera budgetförslaget förrän alla större partier kommit överens om innehållet.
Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) drog sig tillbaka till ett tyst bås för att prata i telefon.
Kärkkäinen menade att presentationen borde ha föregåtts av en bred debatt där medborgarna kunde delta.
– Då skulle de ha kunnat ta ställning till budgeten och få en klar uppfattning om hur den påverkar deras vardag.
Kärkkäinen lämnade in flera åtgärdsmotioner, alltså tillägg till budgeten. Bland annat föreslår hon att staden skapar en webbsida som på ett öppet och lättfattligt sätt förklarar hur stadens pengar används. Modell kunde tas från Finansministeriets sajt Tutkibudjettia.
Centern föreslog också att staden skulle få mer pengar till sitt program för positiv diskriminering. Tre miljoner euro mer borde skolorna och daghemmen få. Hon lyfte också fram det trängda läget i skolorna där lärarna är på sin yttersta gräns och barn och unga inte alltid får det stöd de behöver.
– Helsingfors blir i snabb takt alltmer ojämlikt.
Både KD:s ledamot Mika Ebeling och Kärkkäinen kom med förslag om Helsingforstillägget. Det är det kommunala tillägget till hemvårdsstödet, som politikerna i fjol valde att förkorta tiden för hur länge det betalas ut. Bägge ville utvidga det.
Sannfinländarnas Teija Makkonen tog en bild i fullmäktigesalen på onsdagen. Hon valdes in som ny ledamot i kommunalvalet i somras.
Sannfinländarnas Mari Rantanen och Teija Makkonen försökte få hela budgeten återremitterad. Det betyder att de ville skicka den tillbaka till tjänstemännen för fortsatt planering. Duon tyckte att skuldsättningen i Helsingfors är på för hög nivå och att byggprojekt som inte är nödvändiga borde flyttas längre fram i tiden.
Det planerade försöket med att ge gratis frukost i fyra skolor nästa år borde inte bli av. Och inte heller hemspråksinlärningen för elever som talar ett främmande språk, menar partiet.
I omröstningen fick de inte stöd för sina tankar. Rösterna föll 73-10. Budgeten för nästa år är ännu inte godkänd av politikerna. Det väntas ske på stadsfullmäktiges möte den 8 december. Då klarnar också om det finns något stöd för åtgärdsmotionerna.
Läs också:
Nasima Razmyar: Invandrare kunde lappa personalbrist på svenska

ANDRA LÄSER