SFP tappade 33 röster i Helsingfors

Klart sämre resultat på Åland, bättre i övriga landet.

SFP fick ungefär lika många röster som i förra valet.
Svenska folkpartiet fick 116 022 röster i EU-valet vilket är 725 färre än i EU-valet 2014.
I Nylands två valkretsar Helsingfors och Nyland var resultatet mätt i antal röster ändå nästan exakt detsamma som för fem år sedan.
I Helsingfors tappade partiet 33 röster till totalt 17 153 röster.
I Nyland ökade SFP med 43 röster till 34 773.
Sämst gick det på Åland där SFP på grund av hårdare konkurrens från SDP och lägre valdeltagande tappade nästan 2 000 röster (till totalt 8 997 röster). I Vasa valkrets var tappet 1 486 röster (till totalt 36 211).
I Egentliga Finlands valkrets gick partiet framåt med 163 röster till 10 576 röster.
I andra val kan man sällan rösta på SFP i övriga valkretsar. I EU-valet är det möjligt och här samlade SPF klart fler röster än 2014.

ANDRA LÄSER