Alger normal företeelse

05.11.2018 05:50 UPPDATERAD 05.11.2018 10:14
Följande synpunkt synes vara förbisedd i diskussionen om algerna i haven och i vattendragen.
Algerna är en normal företeelse såtillvida att de, som en del av en komplicerad del av ett globalt kretslopp, bevarar en ekologisk jämvikt i haven och vattendragen. En av algernas funktioner är att avlägsna dessa näringsämnen ur vattnet på ett eller annat sätt.
Denna del av naturens kretslopp mister, om störningarna överskrider en viss tröskel, sin korrektiva förmåga att återfå sin jämvikt och situationen urartar då kretsloppet förgäves anstränger sig. Den stora algplågan är bara ett av symtomen. I kretsloppet är algblomningens funktion, åtminstone vid kusterna, att flytta näringsämnen från vattnet upp på land med hjälp av strömningar och vindinverkan. Ett gott exempel är de tusentals ton alger som under Peking-olympiaden måste avlägsnas ur havet och från havsstränderna för att roddtävlingar över huvud taget kunde hållas.
Ett annat exempel är de stora blåstångsbankarna vid kusten och i yttre skärgården för inte så länge sedan (de tjänade ju skärgårdsborna som värdefull gödsel). Om viljan och ett ekologiskt existentiellt tvång därtill fanns kunde dessa näringsämnen tillvaratas. Det vore intressant att på global nivå veta hur många miljoner ton näringsämnen som sedimenteras och hur många miljoner ton som årligen spolas upp på stränderna.

Jaakko Orrman

Helsingfors

ANDRA LÄSER