Brukarrum minskar på oroligheter – men måste placeras klokt

Särskilda brukarrum styr bort personer med drogmissbruk från allmänna utrymmen. Det har erfarenheter från till exempel Norge visat. Men det finns också andra, enklare åtgärder som kan hjälpa. Av allt att döma dröjer det ännu länge innan Helsingfors kan få injiceringsrum.

Syftet med brukarrum är att minska drogdödlighet, nå missbrukare som annars står utanför sjukvård och övrig hjälp samt minska olägenheter som missbruket medför på allmänna platser. I den omedelbara närheten kan det ändå bli stökigare.
20.02.2020 13:50 UPPDATERAD 20.02.2020 19:39
Frågan om brukarrum har igen aktualiserats efter en knivhuggning i en toalett i centrumbiblioteket Ode i söndags. Bibliotekschefen Anna-Maria Soininvaara har sagt att den troligen har ett samband med missbruk av droger eller med narkotikahandel, och hon har lyft fram särskilda injiceringsrum som ett alternativ.
I dag finns det ett hundratal sådana rum globalt. I Helsingfors beslutade stadsstyrelsen i fjol våras att göra ett lagstiftningsinitiativ till regeringen om en speciallag som skulle göra det möjligt att inrätta brukarrum på försök. Polisen och riksåklagaren hade nämligen i sina uttalanden kommit fram till att den nuvarande lagen, enligt vilken bruk och innehav av narkotika är straffbart, inte möjliggör brukarrum.

ANDRA LÄSER