Alla har ett ansvar för respektfull debatt – särskilt rikspolitiker

När politiker tidigare intill tråkighet strävade efter att inte sticka ut finns det nu politiker som ser att de vinner på att skapa konflikter. Ibland hittar man dem på oväntade håll, som i SFP.

Joakim Strand deltog i Yle Vegas debatt Slaget efter tolv på onsdag.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
16.06.2022 16:31 UPPDATERAD 16.06.2022 17:40
I onsdagens upplaga av Slaget efter tolv i Yle Vega diskuterades planerna att grunda Kvarkens naturskyddsområde. Det handlar om en plan som fanns redan för ett par år sedan men som lades på is under pandemitiden.
Trots att den här ledaren inte handlar om naturskyddsområdets vara eller inte vara är det på sin plats att lägga fram basfakta om planerna. Det gäller ungefär 29 000 hektar mark och 56 000 hektar vatten som ägs av staten. Till planeringsområdet hör Kvarkens skärgård, Ängesholmen, specialskyddsområdet för Mickelsörarna, strandskyddsprogrammet och skyddsprogrammet för fågelvattensområden. Målet är att trygga den biologiska mångfalden och att bevara nationallandskap, kulturarv och rekreations- och friluftsområden.
Planen baserar sig på statsrådets beslut och naturskyddslagen. Samma process har pågått sen 2011 i olika landskap. Miljöministeriet och Forststyrelsen, som konkret arbetar med planen,  har hört kommunerna och olika intressegrupper och nu senast invånarna i de olika kommunerna och byarna. Många förhåller sig skeptiskt till planen och tycker att det har skyddats tillräckligt. Många oroar sig för att jakten i området ska påverkas. I sista hand är det statsrådet som godkänner förordningen om naturskyddsområdet.

ANDRA LÄSER