God morgon yxskaft! Det är inte Svenska kulturfondens uppgift att åtgärda vårdens språkkollaps

Svenska kulturfonden kan inte lösa välfärdsområdenas språkproblem. Fonden ska inte användas till att den offentliga sektorn monterar ned svenskan.

Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
21.04.2023 11:29 UPPDATERAD 21.04.2023 11:37
Problemet är välbekant.
Svenskkunskaperna inom den, officiellt sett, tvåspråkiga offentliga vården är bristfälliga. Personal har svårt att jobba på svenska, dokument blir inte korrekt översatta och patienters språkliga rättigheter kan inte garanteras.
Bristerna har funnits länge, och påpekats, men inom nybildade Västra Nylands välfärdsområde har de accentuerats och vuxit.

ANDRA LÄSER