Kan pausade Astra Zeneca-vaccinet ges åt frivilliga unga? Borde inte vara ett problem, säger etikprofessor

Åldersgränsen på 65 år för Astra Zenecas coronavaccin Vaxzevria i Finland är en rekommendation, men inget förbud. Nu behöver jurister reda ut om yngre ändå kan få vaccinet och på hurdana villkor.

En yngre man vaccineras mot covid-19 i Anchorage, Alaska.
När vaccinexpertisen i Finland rekommenderade att Astra Zenecas coronavaccin pausas för alla under 65 år väcktes frågan om frivillighet. Kan den som är under 65 ändå få vaccinet på begäran? Vems är ansvaret om man drabbas av den biverkning som är orsaken till rekommendationen?
– Jag håller precis på att författa ett brev till juristerna på Social- och hälsovårdsministeriet och hos oss för att fråga om den här saken, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig på bekämpning av infektionssjukdomar och vaccinexpert vid Institutet för hälsa och välfärd.
Mia Kontio.
Kontio säger att frågan absolut behöver redas ut. Hon påpekar att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inte har tagit beslut om några nya åldersgränser. Det betyder att myndigheten fortsättningsvis anser att vaccinet är tryggt att använda för personer över 18.
– Nu har ju Finland en egen åldersrekommendation, men situationen utvärderas fortlöpande och den rekommendationen kan ändras när vi får mer information om koagulationsbiverkningen. Vi vet hela tiden mer, även om ingen tills vidare är på det klara med den exakta mekanismen bakom problemet, säger hon.

Innebär beslutet att pausa Vaxzevria för de finländare som är under 65 att vaccindoser kan gå till spillo?

– Astra Zeneca-vaccinet har en hållbarhet på sex månader i kylskåpstemperatur, så någon riktigt stor brådska är det inte att använda upp det, svarar Kontio.
Den biverkning som fått både finska, danska och norska hälsomyndigheter på tå är en koagulationsstörning i blodet i hjärnan. Merparten av dem som drabbats är kvinnor.

Kunde man tänka sig att biverkningen har hormonell bakgrund och att det skulle vara tryggt för yngre män att ta vaccinet?

– Fler kvinnor än män i Europa har drabbats av den här biverkningen, men också män har gjort det. Vaccinet har injicerats mycket i vården och när merparten av vårdpersonalen består av kvinnor kan det vara det som förklarar att det finns fler fall bland kvinnor än bland män.
Kontio säger att det inte är någon självklar sak att neka frivilliga under 65 att ta vaccinet.
– Vi kan ju faktisk behandla det här koagulationsproblemet som man sett i några fall. Den som vet om risken kan vara alert och bereda sig inför eventuella problem – som kan åtgärdas, säger hon.

Få skadefall

Astra Zenecas coronavaccin Vaxzevria ges för tillfället inte till personer under 65 år i Finland. Orsak: den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA aviserat en möjlig koppling mellan vaccinet och ett litet antal blodproppar i hjärnans blodkärl hos yngre personer.
Fallen med problem i blodkoaguleringen hos dem som fått vaccinet är få. I hela Europa har en på 100 000 vaccinerade drabbats. Finland räknade till tre fall när närmare 250 000 personer hade vaccinerats.
Att de som är äldre än 65 år fortsättningsvis kan vacciners med Vaxzevria beror på att äldre personer inte fått den biverkning som nu granskas, och på att blodproppsrisken och en svår sjukdomsbild ses som ett större problem vid smitta än vid vaccinering.
Enligt försiktighetsprincipen ger man ändå inte vaccinet till personer plus 65 som tidigare har haft en blodpropp i en hjärnven. Detsamma gäller för personer som har trombocytopeni och därmed brist på trombocyter (som också kallas blodplättar).
Norge har förlängt sin paus med Astra Zeneca-vaccinationer till den 10 maj då en ny utredning om biverkningar väntas. Danmark har stoppat företagets coronavaccin helt.
För tillfället kan den enskilda medborgaren inte välja vilket vaccin hen får vid vaccineringstillfället.
– Nej, men man kan låta bli att boka en vaccineringstid och vänta tills ett annat vaccin erbjuds. Där har du en möjlighet att välja, säger Kontio.

"Inget etiskt problem"

Kan det då vara etiskt problematiskt att erbjuda vaccinet till en grupp som det officiellt inte rekommenderas för?
Pekka Louhiala, tillförordnad professor i medicinsk filosofi och etik vid Tammerfors universitet, ser inga hinder för att ge vaccinet till yngre frivilliga.
Pekka Louhiala.
– Det här ska man se mot bakgrunden att blodproppsrisken vid vaccinering sägs vara till och med tiotusen gånger mindre än om man smittas. I synnerhet om det finns risk för att vaccin förstörs, och det då dyker upp frivilliga som förstår situationen, ser jag inga problem här, säger han.
Louhiala lyfter också frågan från individnivå till ett bredare perspektiv.
– Man kan fråga sig vad det har för betydelse på befolkningsnivå att olika länder fattar snabba beslut om att stoppa vaccineringar. Hur många dödsfall följer på att vaccineringarna fördröjs på grund av det här?
ANDRA LÄSER