Små kärnkraftverk kommer på bred front – Estland utvecklar, Finland tvekar

Estland har jobbat länge med att utveckla ett. Rumänien räknar med att bli först i Europa med att verkligen ha ett. Rolls-Royce planerar ett i Storbritannien. Också i Finland ändras nu lagstiftningen för att göra det möjligt att bygga små kärnkraftverk.

Rolls-Royce visualisering av ett litet kärnkraftverk för tankarna lika mycket till rymdteknologi som till energi.
Katarina Koivisto
05.12.2021 06:00 UPPDATERAD 05.12.2021 11:07
Små modulära reaktorer (SMR) nämns nu allt oftare som en möjlig lösning när utsläppen av koldioxid ska ner och storskalig kärnkraft varken anses vara lönsam eller acceptabel. USA och Kanada leder den västerländska utvecklingen, men också i Estland har företaget Fermi Energia jobbat i många år för att få bygga ett litet kärnkraftverk.

ANDRA LÄSER