Detta har hänt i anrika maskinverkstadskvarteret

Vem som helst kan se att det gamla fabriksområdet är en oas nästan mitt i ett växande Helsingfors.

År 1901. Arkitekten Bruno Granholms maskinverkstäder blir klara i Vallgård. Kvarteret och fastigheterna används av VR ända fram till 2001.

År 2016. Bauhaus vill öppna en stormarknad i maskinverkstadskvarteret. Staden säger nej.

Januari 2017. Folkrörelsen Konepaja bjuder in Bruce Oreck till Vallgård. Ex-ambassadören har i hemlandet USA utvecklat fastigheter i flera årtionden. Han är specialiserad på det som är gammalt och känsligt. Oreck blir förtjust i Vallgård. Idéerna tar form på sommaren.

Oktober 2017. Efter att ha träffat stadsbor, politiker och tjänstemän lägger Oreck fram utvecklingsplanen The Train Factory. Planen verkar väl förankrad hos stadsbor och beslutsfattare. Oreck lägger fram ett bud som VR vill höja. Oreck godkänner VR:s bud. Miljöutredningarna fortsätter. Parterna siktar på att slutföra förhandlingarna den 31 december.

Slutet av 2017. Investeringsföretaget Vallilan Ratapiha Oy köper tre byggnader vid maskinverkstadskvarteret: Verkstaden, Kraftverket och Glaspalatset.

Vintern 2018. Ursprungliga tidtabellen är optimistisk och utredningarna i den 25 000 kvadratmeter stora maskinhallen som Bruce Oreck vill köpa fortsätter. Enligt en ny överenskommelse ska affären, som Oreck har ensamrätt till, ros i hamn den 9 april efter VR:s styrelsemöte.

Mars 2018. VR:s styrelse meddelar att bolaget vill titta på andra alternativ. I klartext betyder det, enligt Oreck och Konepaja-rörelsen, att VR redan fått ett högre bud.

Fortsättningen. Statsägda VR slutar kommunicera utåt men säger ändå att bolaget fattar beslut i maj. Kring valborg presenterar Vallilan Ratapiha Oy sin plan för utvecklandet av maskinverkstadskvarteret. Bolaget är förteget om förhandlingarna med VR.

Rättegång? Bruce Oreck, som enligt Konepaja-rörelsen hela tiden har varit öppen med sina planer, nöjer sig inte med VR:s agerande. Oreck säger att han har svart på vitt om intentionerna, att VR kan ha laglig rätt att välja ett konkurrerande bud men att det i så fall är åtminstone etiskt förkastligt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03