Det varma havsvattnet vållar problem för kärnkraftverken

Fortums kärnkraftverk i Lovisa har tvingats sänka effekten med 170 megawatt på grund av förhöjda havstemperaturer. Bild: Fortum

Många kärnkraftverk förlitar sig på havsvatten i sina kylningsprocesser, vilket kan bli problematiskt då vattentemperaturen i Östersjön stiger.

Det svenska kärnkraftverket i Ringhals meddelade på måndagen att de är tvungna att ta en reaktor ur drift på grund av problem med höga havstemperaturer. Senare på kvällen ändrade sig bolagets ledning och nöjde sig med att sänka den andra reaktorns effekt till 49 procent, skriver SVT på sin sajt.

På Vattenfalls pressjour uppgav man på tisdagen att det kan finnas skäl att ta reaktorn ur drift igen på grund av förhöjda vattentemperaturer och fortsatt värmebölja.

I Finland är det kärnkraftverket i Lovisa som har haft motsvarande problem. Fortum beslöt förra veckan att sänka Lovisa kärnkraftverks effekt med 170 megawatt på grund av problem med höga havstemperaturer. På söndagen höjdes effekten igen och situationen har återgått till det normala.

Gränsvärden för kylningsprocessen

– Man kan säga att den kritiska gränsen går vid 25 grader. Ifall havsvattnet är varmare än så måste vi sänka reaktorernas effekt, säger driftschef Timo Eurasto på Lovisa kärnkraftverk.

Ytvattnets temperatur utanför Lovisa kärnkraftverk är för tillfället omkring 24 grader. Lovisa kärnkraftverk tar sitt kylvatten från 6-8 meters djup där temperaturen är något lägre.

– Just nu finns det ingen orsak att sänka effekten, men vi följer med situationen kontinuerligt, säger Eurasto.

Man kan säga att den kritiska gränsen går vid 25 grader.

Då kylvattnet släpps ut i havet är det i regel omkring 10 grader varmare. Enligt Fortums miljötillstånd får temperaturen på det använda kylvattnet inte överstiga 34 grader. Ifall vattenintaget och utsläppet av använt kylvatten sker fysiskt nära varandra föreligger en risk att vattenmassorna blandas och att varmt vatten kommer in i kylningsprocessen.

Lugna puckar i Euraåminne

På Industrins Krafts kärnkraftverk i Olkiluoto i Euraåminne är situationen inte lika svår som i Lovisa.

– Kärnkraftverket är byggt ute på en udde som omsluts av öppet hav där vattentemperaturerna i regel är lägre än inomskärs, säger kommunikationschef Pasi Tuohimaa på Industrins Kraft.

Enligt expertis vid kärnkraftverket i Olkiluoto är den kritiska havstemperaturgränsen för bolagets reaktorer 25-27 grader. Havstemperaturerna i Euraåminne har de senaste dagarna rört sig kring 23-24 grader. Måndagens åskskurar och hårda vindbyar i Satakunta har sänkt havstemperaturen och därmed reducerat riskerna för eventuella problem med kylningsprocesserna.

– Vi har mig veterligen inte varit tvungna att sänka effekten för våra reaktorer en endaste gång på grund av höga havstemperaturer, säger Tuohimaa.

Tack vare en sandbank som Industrins Kraft har byggt kan bolaget minimera riskerna för att det använda, varma kylvattnet blandas upp med intaget av oanvänt, kallare kylvatten.

– Då den tredje reaktorn körs i gång minskar riskerna ytterligare eftersom volymerna för det använda kylvattnet ökar, vilket i sin tur innebär att vattnet strömmar ut lång till havs med en större hastighet än tidigare, säger Tuohimaa.

31.7.2018 13.12: I artikeln nämndes felaktigt att Ringhals är i Skåne.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning