Det var ett välsmort munläder, men hur många stannar upp i sina sysslor för State of the Union?

Bild: MATHIEU CUGNOT / EUROPEAN PARLIAMENT HANDOUT

Jean-Claude Juncker var på sitt mest frispråkiga humör i sitt nästsista linjetal, men för de flesta EU-medborgare passerar det som vanligt helt oförmärkt. Här är några anledningar att reagera.