Det var annorlunda förr

Förvaltar vi vår fantastiska nutid väl, och har vi lärt oss av historien – det som var förr?

Som ålderstecken är tendensen att förklara att saker och ting var bättre förr ett av de allra tydligaste. Samtidigt tycks det mig att denna typ av nostalgi börjat leta sig ner i åldrarna, så att...