Det svenska coronaexperimentet

Den negativa uppmärksamhet som statsepidemiolog Anders Tegnell, eller den svenska strategin över huvud taget, fick möta berodde till övervägande del på dödsfallen inom äldrevården. Bild: Jonathan Nackstrand - AFP/Lehtikuva

När många europeiska länder förbereder sig för att återinföra coronarestriktioner är läget i Sverige förhållandevis lugnt: Den svenske journalisten Johan Anderberg beskriver i en uppmärksammad bok hur den omdiskuterade svenska strategin föddes.

I våras skrev journalisten Johan Anderberg boken Flocken, en berättelse om hur den svenska coronastrategin kom till. Boken har fått ny aktualitet nu när Finland går in för strängare restriktioner, med...