Det svala sommarvädret viker inte undan

Bild: HBL-ARKIV

I år har finländarna fått vänta ovanligt länge på det soliga sommarvädret. Långtidsprognosen lovar dock inte varmare väder.

Juni visade sig vara svalare än vanligt i hela Finland. I medeltal låg temperaturen runt tretton grader i södra och sydvästra Finland.

Enligt Tomi Laurinen från Meteorologiska institutet förväntas temperaturen inte heller stiga nämnvärt under de tio följande dygnen. Långtidsprognosen på fyra veckor lovar inte heller någon gassande sol, men situationen kan ännu förändras.

– Inför veckoslutet lovas uppehållsväder men det blir inga riktiga sommarväder och temperaturen väntas inte stiga avsevärt mycket. Från och med början av nästa vecka kommer lågtrycket igen och för med sig regnigt väder, säger Laurinen.

– Det är fortfarande sannolikt att vi får värmeböljor i sommar, då vi kan förvänta oss varmare dagar ännu i september.

Enligt Laurinen har Finland och de övriga nordiska länderna hittills hamnat i en zon med ovanligt svalt sommarväder då de varma luftmassorna inte nått ända fram hit. Han ser ändå inte att de svalare sommarvädren orsakas av något större fenomen som till exempel klimatförändringen eller av att det skulle ha skett någon större förändring i jetströmmarna som jämnar ut temperaturerna i atmosfären.

– Klimatet är en uppskattning som beaktar vädret från de trettio senaste åren. Under de åren kommer det alltid att finnas fler undantag än så kallade vanliga somrar.

Därför kan man inte heller förutspå ifall samma trend kommer fortsätta under kommande somrar. Sannolikheten för långa, varma somrar är lika stor som för de svalare.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning