Det söndriga och ytliga hör livet till

Hanna Ylöstalo och Kaneli Johansson. Bild: Eetu Laine

Kaneli Johansson och Hanna Ylöstalo hittar paralleller mellan Henry Parlands Sönder och Tone Schunnesson Dagarna, dagarna, dagarna, trots att 90 år skiljer verken åt.

Vi plockar upp Henry Parlands hypermoderna roman Sönder i en tid som är ur led. Debatterna avlöser varandra: vem får eller får inte översätta Amanda Gormans poesi eller bli medlem i författareföreningen? Vilka kändisar och kulturbarn har förkörsrätt in i branschen?

Samtidigt befinner sig delar av kulturfältet, inte minst aktörer inom scenkonsten och musikbranschen, i fritt fall. Är det ens någon poäng att sörja kulturen, vi har ju fullt upp att fundera på vaccin, pengar, människoliv?

Förutom att den postumt utgivna ofullbordade modernistiska romanen Sönder (skriven 1929–1930) gör skäl för sitt namn genom den uppbrutna strukturen och den opålitliga berättaren, är romanens människotyper vilsna och råa mot varandra.

I vårt senaste podcastsamtal drar vi paralleller mellan Parlands text och ett betydligt nyare verk, nämligen Dagarna, dagarna, dagarna (2020) av Tone Schunnesson, som handlar om influencern Bibbs vars liv och karriär börjar kana utför. Hon blir äldre, jobben sinar och dessutom vill hennes Baby lämna henne.

I båda verken driver huvudpersonen runt i staden i ett närmast berusat tillstånd. De iakttar och blir iakttagna, och det skenbara står högre i kurs än sanningen. Bägge har dessutom ifrågasättbara kärleksförbindelser i fokus.

I Sönder återkommer antydningar om Henrys hårdhänta beteende gentemot Ami, som han hyser märkliga obalanserade känslor för. Han ömsom äcklas och begär.

Också Schunessons karaktärer är våldsamma – Bibbs beskriver sig själv och Baby som "psyksläkt". Svartsjuka och bedräglighet är en röd tråd.

Både Henry och Bibbs månar om sin yta, men inuti är de sköra. Henry sörjer Amis död och ägnar sig sedan åt skrivandet i ett försök att återuppliva henne. Bibbs klamrar sig fast vid den destruktiva livsstilen och Baby.

Dessutom kopplar de ihop pengar med kärlek – Henry räds att Ami ska spela bort pengarna, själv super han upp arvodet för romanen han skriver. Bibbs förklarar varför hon äger en lägenhet som är skriven i Babys namn trots att hon inte betalat ett öre – Bibbs äger nämligen drömmarna och sin status (som under romanens gång nedmonteras).

Dagarna, dagarna, dagarna är alltså ett verk i ledet av verk som blottlägger det skrumpna samhället och dess verkningar. 1929 rådde förbud mot alkohol och Henry söp som aldrig förr. 2020 är Bibbs fillers, herpes på skinkorna och konsumtionshets för mycket.

Under Parlands tid var fotografiet, bilen och staden helvetesmaskiner som skulle förstöra ungdomen, i dag är hotbilderna andra, men rädslorna fortfarande i mångt och mycket likadana.

Onekligen fortlever det som är Sönder också i våra dagar. Så medan kulturbilagorna debatterar litteraturens potentiella slut och förstasidorna uppdaterar aktuella restriktioner, håller vi oss själva och litteraturen vid liv genom läsandet.

Podcasten Samtal med vänner kan höras på HBL.fi, liksom på Soundcloud, Itunes och Acast.

Kaneli Johansson , Hanna Ylöstalo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning