Det ska bli enklare att riva husbolagets hus

En förändring av lagen om bostadsaktiebolag skulle ge tillväxtområden bättre möjlighet att bygga tätare och därmed rymma fler invånare. Foto: Arkivbild/Ari Sundberg/SPT Bild: Ari Sundberg/SPT

I framtiden ska ett husbolag kunna besluta om att riva sitt hus och bygga nytt utan att alla aktieägare är med på noterna. Den som obstruerar ska kunna köpas ut.

Det ska vara enklare i framtiden för husbolag att riva sitt hus och bygga nytt i situationer där det är vettigt och mer lönsamt att göra så.

Det föreslår den arbetsgrupp som justitieministern tillsatt med uppgift att lägga grunden för en reform av lagen om bostadsaktiebolag. Gruppen betänkande överräcktes till justitieminister Antti Häkkänen på tisdagen.

Regeringen har satt som ett av sina bostadspolitiska mål att förnya landets bostadsbestånd och svara på strukturella förändringar inom bostadsbehovet.

Ett av de redskap regeringen vill ta fram för att nå dessa mål är så kallad rivning för nybygge i bostadsaktiebolag. Konkret betyder det att ett bostadsaktiebolag ska kunna besluta om rivning i syfte att bygga nytt - och helst större - med tre fjärdedelars majoritet på bolagsstämman. I dagsläget krävs det ett enhälligt beslut för att en byggnad ska kunna rivas.

Förslaget ses som en lösning inte minst i områden med stark tillväxt som är glest bebyggda. Den ändring som arbetsgruppen föreslår skulle gynna inte minst Helsingforstrakten där man under trycket av befolkningsökningen gärna vill bygga tätare i förorterna längs med järnvägarna.

För aktieägarna skulle en lagändring ge många morötter. Ett nyare och större husbolag kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Många husbolag är också i ett sådant behov av upprustning att en rivning och ett nybygge till och med kan bli billigare än en renovering.

Arbetsgruppen har tagit fram tre alternativa modeller för hur rivning för nybyggnad skulle kunna gå till.

I det första alternativet river bolaget sitt hus och bygger ett nytt så att aktieägarna får en bostad i det nya huset. Bostaden ska åtminstone motsvara den gamla bostaden.

I det andra alternativet får aktieägarna en ekonomisk ersättning.

Det tredje alternativet handlar om situationer där en aktieägare äger mer än 90 procent av aktierna. Majoritetsägaren skulle då ha rätt att köpa ut de övriga ägarna.

En aktieägare som inte vill delta i en rivning för nybygge skulle enligt förslaget ha två månader på sig efter husbolagets beslut att kräva att bolaget löser ut hen till gängse pris.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning