Det sista året

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Riksdagen inleder vårens egentliga arbete i dag genom att välja talmän. Det innebär startskottet för den här regeringens sista år.

Riksdagsvalet ordnas i april 2019 och den nuvarande riksdagen har därför ungefär ett år kvar av sitt mandat.

Det ligger mycket i uppfattningen om att regeringens sista tid är ineffektiv eftersom man då laddar upp inför nästa val. Eller uttryckt på ett annat sätt – de viktiga och tunga lagförslagen ska avges i början av riksdagsperioden, annars riskerar de att gå i stöpet. Det såg vi alltför tydligt under Katainens/Stubbs regering 2011–15. Riksdagens sista arbetsveckor innebar ett kaos utan like då också regeringspartiernas egna riksdagsledamöter röstade mot regeringens förslag. Det var "historiskt". Något lika förödmjukande för det politiska systemet hade vi inte sett tidigare.

Juha Sipiläs regering var förstås väl medveten om det här och lade upp sina planer så att så mycket som möjligt skulle göras i början av regeringsperioden.

Det gick förstås inte riktigt som planerat, det gör det aldrig. Också för regeringen Sipilä har social- och hälsovårdsreformen visat sig vara en stötesten och tidtabellen för hela reformen måste förskjutas med ett år eftersom det blev bakläxa av grundlagsutskottet i somras.

Det innebar att spänningen inom regeringen när det gäller valfriheten fortsatte nästan hela hösten. Just före jul kom överenskommelsen – men det egentliga lagförslaget ska avges först i mars. Djävulen ligger som känt i detaljerna och därför kan det fortfarande uppstå nya kriser kring valfriheten.

De andra lagarna om vård- och landskapsreformerna finns redan i riksdagen men går inte vidare förrän alla lagförslag är klara. Också den nya valfrihetslagen ska genomgå grundlagsutskottets granskning. Det innebär – igen – en mycket tajt tidtabell.

Men det finns också nya projekt som kommer i sista minuten. Till dem hör en reform av familjeledigheterna som ministrarna försöker nå enighet om sedan i höstas. Det skulle bli klart till jul, men vi väntar ännu.

I höstas viskades det om en regeringskris men den skulle eskalera först efter presidentvalet.

I och med att regeringen lyckades enas om valfriheten tystnade de här spekulationerna. Givetvis hjälper det regeringen mycket att ekonomin växer och att till och med sysselsättningsmålet eventuellt kan uppnås. Även om allt inte är regeringens förtjänst betonar man förstås sin egen insats.

Inget av regeringspartierna anser sig ha något att vinna på en kris. Den skulle lätt sluta i en återvändsgränd och förtida val. Ändå finns det krisungar – en av dem är medborgarinitiativet om aktiveringsmodellen som leder till en ny, och kanske svår riksdagsbehandling.

Samlingspartiet är enligt samstämmiga mätningar landets största parti. Petteri Orpo har stabiliserat partiets situation. Regeringens politik tilltalar Samlingspartiets väljare, medan både Centern och Blå framtid har svårare att få den att gå hem hos sina anhängare.

Centern och Blå framtid kämpar med sviktande stöd – även om Centern i Helsingin Sanomats/Kantar TNS senaste mätning från december-januari landade på tredje plats före De gröna. Blå framtids problem har en helt annan proportion. I HS-mätningen låg stödet på 1,5 procent medan Yles mätning i december gav 2,3 procent.

Även om presidentvalet avviker från alla andra val ger Sauli Niinistös stora framgång en skjuts åt Samlingspartiet medan Matti Vanhanens fyra procent inte ger Centern råg i ryggen. Därtill kommer Paavo Väyrynen med sina sex procent och sin fortsatta katt-och-råttalek med Centern.

Blå framtid var fullständigt osynligt inför presidentvalet och plockade inte ens en poäng på sitt stöd för Sauli Niinistö. Sampo Terhos fyra blogginlägg om att politiken måste förnyas hjälper föga.

Det finns gott om inre spänningar som gör regeringens liv svårt, men det tycks i alla fall fortsätta.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03