Det särskilda med att vara statsminister

Bild: Roni Rekomaa

Positionen som statsminister är både krävande och utsatt. Det finns särskilda krav på statsministern men det har Juha Sipilä (C) uppenbarligen inte helt förstått.

I lördags var statsminister Juha Sipilä gäst i Yles Morgonettan. Ett laddat program med tanke på de spänningar mellan statsministern och Yle som vi har bevittnat under de senaste veckorna.

De laddade frågorna är två och mellan dem finns beröringspunkter.

Fråga ett: Sipiläs egen förmögenhet och hans barns och andra släktingars förmögenhet och i vilken mån de kan leda till att Sipilä kan vara jävig i sin statsministerroll, eller uppfattas som att han är jävig.

Fråga två: I vilken mån en statsminister kan och ska ha kontakt med enskilda journalister och medier utan att det är eller kan uppfattas som påtryckning.

I båda frågorna finns det alltså minst två olika dimensioner. En faktisk som kan dokumenteras och en som handlar om uppfattningar och om hur det ser ut.

När det gäller Juha Sipiläs förmögenhet har han gjort sig av med alla direkta aktieinnehav. En uppenbar och uttalad avsikt med det var att förhindra jävssituationer eller misstankar om jäv. I stället äger han fondandelar, en sparlivförsäkring, ett tillväxtkonto och innehav i Nordeas placeringskorg. Särskilt den sistnämnda berättade statsministern mera om inför intervjun i Ykkösaamu och han hävdade lätt uppgivet att han inte kan vara mera öppen än så. Han har inte påverkat placeringarna och inte ens bekantat sig med de månatliga rapporter han nu uppmanar intresserade medborgare att titta på.

Problemet handlar om att den sortens placeringar inte är transparenta. Som medborgare har Juha Sipilä inte gjort något fel. Som statsminister har han en förmögenhet som inte till alla delar är transparent. Det skapar problem.

När det gäller statsministern och medierna ska en ledande politiker givetvis beredas möjlighet att ge sin kommentar. Yle var sent ute med sin begäran, men citerade Sipiläs uttalande om frågan till Kansan Uutiset. KU:s artikel nämnde i alla fall inte regeringens finansutskotts beslut om tilläggsstöd till Terrafame, vilket Yles nyhets gjorde.

Det problematiska är att även om Juha Sipiläs avsikt, vilket han intygat, inte var att idka påtryckning på Yle så uppfattas så täta och ilskna meddelanden av en statsminister som ett försök att påverka.

Sådan är positionen som statsminister.

Uppdatering 13.12: Ett tillägg har införts i stycket om Yles och Kansan Uutisets nyheter om Sipiläs förmögenhet och hans släktingars firma som underleverantör till Terrafame. Enbart Yle kopplade regeringens finansutskotts beslut om stöd till Terrafame med Sipiläs släktingars företag.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning