Det rena cyklandets idé

Bildkonstnär. Bruno Schulz var också bildkonstnär och det tema bilderna lyfter fram är sexualiteten som finns också i texterna men mindre framhävd. Den är på en gång masochistisk och sagoaktig.Bild: Ilustration

Bruno Schulz avskydde livet i småstaden men lyckades av inre och yttre orsaker aldrig lämna den. Han stannade kvar, tills han mördades av Gestapomannen Karl Günther en novemberdag 1942. Efter sin död har han tagit plats bland den europeiska modernismens elit.