Det personliga och det politiska i dag

Att skriva och tala om det privata, det personliga, det självupplevda och det som rör vid smärtpunkter, är sätt att samla människor och erfarenheter, vilket är nödvändigt för politisk handling.

I väntan på att hinna läsa två nyligen utgivna biografier om Märta Tikkanen funderar jag över förhållandet mellan det personliga, det privata och det politiska i en föränderlig offentlighet.Tikk...