Det obegripligas sorg

Virginia Woolfs egen dagbokskaraktäristik av sina motiv är talande: ”livet, döden, etc”. Ändå fäster hon inte stor uppmärksamhet vid dem. När döden och de andra olyckorna når hennes gestalter sker det snabbt, liksom i förbigående, rent av inom parentes. Bild: Everett Collection /IBL Bildbyrå

Virginia Woolfs roman Mot fyren är en av 1900-talets största och mest betydande romaner och en av dem som allra bäst visar vad som hände med romanformen under den mellankrigstid då genren nådde höjder den senare aldrig uppnått. En ny svensk översättning gör den god rättvisa.

"Några människor planerar att segla till en fyr i en liten båt. Många år senare kommer ett par av dem fram till en fyr i en liten båt." Så ungefär beskrev Virginia Woolfs något äldre kollega Arnold Be...