Det nya zonsystemet lanseras 27 april

Från den nya kortläsaren försvinner också OK-funktionen. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Den 27 april börjar det nya zonsystemet gälla i huvudstadsregionens kollektivtrafik.

Biljetter som köpts innan förändringen börjar gälla direkt enligt det nya systemet.

Om det nya zonsystemet inte fungerar för ens egna behov kan man under två månader byta mot en biljett som fungerar bättre för de personliga behoven. Mellanskillnaden kompenseras med värde på kortet.

Helsingfors interna biljett blir AB.

Interna biljetterna i Esbo och Vanda blir BC.

Regionbiljetten blir ABC.

Kervo-Sibbo-Tusby blir D.

Kyrkslätt-Sjundeå blir D.

Närregion 2 blir BCD.

och Närregion 3 blir ABCD.

Tiden för omstigning ökar till 80–110 minuter.

Vill man med en 30-dagarsbiljett åka till en zon man inte har en giltig biljett till räcker det med att köpa en tilläggsbiljett för 2,50 euro. Till exempel om man åker till Helsingfors-Vanda flygplats och har biljett för zonerna AB räcker det med att köpa en tilläggsbiljett till zon C.

Barnbiljettens åldersgräns höjs till 17 år.

Studerandebiljettens rabattprocent blir 45 från nuvarande 50. Den övre gränsen på 30 år försvinner och du behöver inget beslut om studiestöd.

En ny rabattbiljett för de som fyllt 70 lanseras. Den berättigar till resor utanför rusningstid 9–14 till halva priset. Rabatten gäller värde och tilläggszonbiljetter.

SMS och spårvagnsbiljetten upphör.

Mer information på hsl.fi

Från och med den 27 april ersätter zonerna kommungränserna som tidigare utgjorde grunden i tarifferna. Man måste alltid resa med en biljett som är giltig för minst två zoner med undantag för zon D där en biljett kostar lika mycket som biljetten för zonerna AB eller BC. Biljetten köps för de zoner som resan går igenom. Till exempel kostar en 30-dagarsbiljett för vuxna i zonerna AB 59,70 euro. Åker man i dag från Drumsö till Hagalund kostar månadsbiljetten 106,50 euro.

– För de som använt regionbiljetten och i fortsättningen använder AB eller BC-biljetter blir det en kännbar sänkning i biljettpriset. Vi anser att det nya systemet är rättvisare eftersom det baserar sig på resans längd, säger Suvi Rihtniemi som är vd för Helsingforsregionens trafik.

Vd:n för Helsingforsregionens trafik, Suvi Rihtniemi, tror att allt fler väljer att åka kollektivt när det nya zonsystemet införs i huvudstadsregionens kollektivtrafik. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Helsingforsregionens trafik motiverar förnyelsen med att huvudstadsregionen länge har varit ett enhetligt område där man rör sig oberoende av kommungränser. I många fall kan närmaste köpcentrum, simhall eller bibliotek vara på andra sidan kommungränsen. Kommunerna utvecklar också sina servicenät så att de kan användas över kommungränserna.

– Det zonsystemet genomförs också med tanke på att antalet medlemskommuner kan öka i framtiden, säger Rihtniemi.

HRT:s styrelse slog fast zongränserna 2012 utifrån utlåtanden av medlemskommuner. HRT har ändå velat försäkra sig om att biljettintäkterna inte sjunker eftersom medlemskommunerna inte är redo att betala större kommunandelar.

En nyhet är också att spårvagnsbiljetten inte säljs från och med den 27 april.

– Det har varit en relik som gällt ett fortskaffningsmedel. Nu gör man också korta resor med buss, tåg eller metro. Det är inte motiverat att ha en biljett för ett fortskaffningsmedel som dessutom är dyrast i drift, säger Rihtniemi.

Artikeln uppdaterad 14.3, kl.8.45. Rabatten för de passagerare som fyllt 70 gäller värde och tilläggszonbiljetter. Inte periodkort.

Här är det nya zonsystemet:

Läser du texten i appen HBL365? Klicka här för att se kartan.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning